Pragueonco 2019

10. pražské mezioborové kolokvium se konalo 23-25.1.2019 tradičně v Clarion Congress Hotel Prague. Letos mělo kolokvium motto: “lékaři a sestry různých oborů společně proti zhoubným nádorům“.

Tématy letošního kolokvia byly onkogynekologie, ca plic, prsu, imunoterapie, nádory GIT, genitourinárního traktu, možnost primární a sekundární prevence v onkologii. Proběhlo také několik mikrokolokvií.

Nádory urogenitálního traktu byly diskutovány v pátek 25.1. 2019. Hovořilo se například o molekulárních markrech a jejich klinického využití u pacientů s ca prostaty nebo o přínosu fúzní biopsie pro diagnostiku ca prostaty či o novinkách v léčbě hormon-senzitivního karcinomu prostaty.