POZVÁNKA NA:

9. Pražské mezioborové onkologické kolokvium - PragueONCO 2018

Kolokvium se bude konat ve dnech 24. - 26. 1. 2017 v hotelu Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha


PragueONCO je jednou z největších a nejvýznamnějších odborných vzdělávacích akcí v České republice. Incidence a prevalence malignit celosvětově stoupá. Onkologie se stává klíčovou medicínskou disciplínou. PragueONCO se snaží klást důraz na multidisciplinární chápání a řešení problematiky onkologických onemocnění. Na PragueONCO se mají možnost sejít čeští i zahraniční onkologové zároveň se specialisty z ostatních medicínských oborů, kteří řeší či se podílejí na řešení problematiky zhoubných nádorů.

Programová pestrost a kvalita patří k hlavním charakteristikám odborné části kolokvia PragueONCO. V průběhu tří dnů budou prezentována volná sdělení, posterová sekce, diskusní setkání u kulatého stolu a odborná fóra.

Odborný program kolokvia se bude věnovat také nelékařským zdravotnickým pracovníkům a pacientům. Vzdělávací odborná část bude zaměřena i na paliativní péči.

Vybraná hlavní témata devátého ročníku kolokvia:

  • State of art
  • Highlights from the 2018 Gastrointestinal Cancers Symposium, San Francisco
  • Onkogynekologie
  • Karcinom plic
  • Karcinom prsu
  • Nádory gastrointestinálního traktu
  • Nádory genitourinárního traktu
  • Hematoonkologie
  • Možnosti primární a sekundární prevence v onkologii

Více informací a celý program kolokvia naleznete zde: pragueonco.cz

www.linkos.cz/kongresovy-kalendar/9-prazske-mezioborove-onkologicke-kolokvium-pragueonco/

Pořadatel:garantovaná Českou onkologickou společností JEP. Nad akcí převzal záštitu i Ministr zdravotnictví ČR.

Pořadatel:
We Make Media, s. r. o., Orlická 2176/9,130 00 Praha 3 – Vinohrady, t.: +420 778 476 475,
mail: info@wemakemedia.cz, web: www.wemakemedia.cz