POZVÁNKA NA:

2. ročník konference
Komplexní novinky v onkourologii (KNOU), www.knou.cz

Konané ve dnech 19. – 20. 5. 2017 v hotelu Angelo, Radlická 1G, 150 00, Praha 5
www.viennahouse.com/cz/angelo-prague/hotel/vitejte.html


2. ročník konference Komplexní novinky v onkourologii (KNOU) se uskuteční pod záštitou České urologické společnosti ČLS JEP, České akademie urologie, 2. LF UK a FN v.

V rámci konference budou na programu okruhy:

  • Diagnostika a léčba lokálně pokročilého karcinomu ledviny
  • Chemohormonoterapie v první linii léčby metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty
  • Imunoterapie uroonkologických onemocnění
  • Léčba lokálně pokročilých a rizikových nádorů močového měchýře
  • Organizace péče
  • Léčba lokálně pokročilého karcinomu prostaty

Více informací naleznete zde: www.knou.cz

Organizační výbor:
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., as. MUDr. Michaela Matoušková

Sekretáři konference:
MUDr. Antonín Brisuda FEBU, MUDr. Ivo Minárik, Ph.D., FEBU

Pořadatel a organizátor:
4Education s.r.o., Oldřichova 247/5, 128 00 Praha 2