POZVÁNKA NA:

33rd ANNUAL EUROPEAN ASSOCIATION OF UROLOGY (EAU) CONGRESS

Copenhagen, Dánsko, 16. – 20. 3. 2018

eau18.uroweb.org

Výroční kongres je největším a nejdůležitějším vědeckým setkáním Evropské asociace urologů, která každoročně přiláká přibližně 15 000 urologických specialistů do významných evropských měst.

EAU18 nabídne účastníkům pětidenní špičkový vědecký program s příležitostmi pro výcvik, tvorbu sítě kontaktů a návštěvu rozsáhlé výstavy, kde firmy představí své nejnovější technologické a farmaceutické objevy.

V Kodani bude během poster a video sekce prezentováno více než 1100 abstrakt. EAU18 Abstraktní CD a EAU18 Plakáty DVD budou distribuovány všem kongresovým delegátům ve výstavní oblasti nebo v kongresovém sáčku. Všechny abstrakty a postery budou k dispozici na CD/DVD ve výstavní části kongresu nebo v kongresové tašce, dále online a také prostřednictvím kongresové aplikace.

Výbor ČUS schválil podporu účasti rezidentů a lékařů do 40 let věku (preferujeme Ph.D. studenty) na této 33. výroční konferenci EAU.

V rámci výběru bude přihlédnuto i ke spolupráci s výborem ČUS na aktivitách týkajících se Twitteru.

Zájemce prosíme o vyplnění tabulky a zaslání mailem na adresu sekretariátu ČUS (sekr@cus.cz) nejpozději do 15. ledna 2018.

Podrobnosti: www.cus.cz/pro-odborniky/vzdelavani/podpora-ucasti-33-vyrocni-konferenci-eau-kodani/