POZVÁNKA NA:

XLI. Brněnské onkologické dny (BOD) a XXXI.

Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky (KNZP)

www.onkologickedny.cz

Konané ve dnech 26. - 28. 4. 2017 kongresovém pavilonu E brněnského výstaviště, Areál Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno


Brněnské onkologické dny jsou jednou z největších tradičních celostátních odborných akcí, které se konají v České republice. Brněnské onkologické dny a Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky tak zahrnuje všechny profese zabývající se onkologickou problematikou. Loňského ročníku se zúčastnilo přes 1700 účastníků a prezentováno bylo 380 příspěvků.

Programová pestrost a kvalita patří k hlavním charakteristikám odborné části BOD a KNZP. V průběhu konference budou prezentována volná sdělení, posterová sekce, diskusní setkání u kulatého stolu a odborná fóra.

Více informací a celý program konference naleznete zde www.onkologickedny.cz/ramcovy-program-bod-a-knzp-2017/t99 a zde www.onkologickedny.cz/data/documents/10304.pdf

Organizátor:
Masarykův onkologický ústav