POZVÁNKA NA:

Best of ASCO a Pražské onkologické dny

www.linkos.cz/kongresovy-kalendar/best-of-asco-a-prazske-onkologicke-dny/
www.bestofasco.cz

Konané ve dnech 20. – 22. 9. 2017 Kongresovém centru Praha, 5. května 1640/65, Praha 4 – Nusle, 140 00

Dne 20. 9. 2017 se budou konat Pražské onkologické dny, které navazují na Motolské onkologické dny, Den prof. Staška a na Onkologická sympozia.

21. -22. 9. 2017 se v Kongresovém centru bude konat konference The Best of ASCO, kde se budou prezentovat veškeré nové informace a výsledky klinických studií, které zazněly na pravidelném setkání ASCO. Cílem je praktická aplikace novinek do klinické praxe.

Program zde www.bestofasco.cz/program

Akce je garantovaná Českou onkologickou společností JEP. Nad akcí převzal záštitu i Ministr zdravotnictví ČR.

Oraganizační výbor:
Předsedové: doc. MUDr. Jana Prausová, prof. MUDr. Luboš Petruželka
Vědečtí sekretáři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, doc. MUDr. David Feltl, prim. MUDr. Katarina Petráková
Členové: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, prof. MUDr. Bohuslav Melichar, prof. MUDr. Vitězslav Kolek, prof. MUDr. Marko Babjuk,
prof. MUDr. David Cibula, doc. MUDr. Renata Soumarová, doc. MUDr. Tomáš Buchler