5. Plzeňský den karcinomu prostaty

Dne 5.11. 2019 se v Plzni ve FN Plzeň – Lochotín konal 5. Plzeňský den karcinomu prostaty. Přednáškové odpoledne bylo nabito informacemi a bylo rozděleno do tří bloků.

Blok první pojednával od diagnostice. Tématem první přednášky byla diagnostika méně obvyklých typů karcinomu prostaty a téma druhé byly nové možnosti diagnostiky karcinomu prostaty – a to PSMA-PET.

Druhý blok se soustředil na lokalizovaný KP, kde se opět hovořilo o diagnostice, o radikální prostatektomii a jak to s ní vypadá ve FN Plzeň a v celé ČR. Blok ukončila MUDr. Soumarová přednáškou na téma Pravidla a možnosti zevního reozáření lokální recidivy KP.

Třetí blok měl téma Pokročilý a metastatický KP a jeho léčba. Profesor Fínek přednášel rozdíly mezi mHSPC/mnCRPC /mCRPC. Další přednáška pojednávala o metastatickém karcinomu prostaty a jeho léčebných možnostech. Blok uzavírala Studie CARD.