Komplexní novinky v onkourologii (KNOU)

24. a 25. května 2019 v hotelu Angelo v Praze

Pod záštitou České urologické společnosti ČLS JEP, České akademie urologie, 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole

Konference se jako v minulých letech zaměřila na onkologickou problematiku v urologii. Byli nachystány tyto tématické okruhy:

  • Komplexní léčba urologických nádorů z pohledu urologa i onkologa
  • Nové možnosti systémové i lokální léčby
  • Jak využívat moderní zobrazovací metody u karcinomu prostaty? Jaký to má vliv na terapeutický postup?
  • Jak ovlivňují různé histologické typy léčbu nádorů měchýře

Páteční program zahájil blok přednášek na téma renální karcinom a jeho léčba, kde bylo zajímavé porovnání pohledu urologa a onkologa. Následoval blok o karcinomu prostaty – Léčba generalizovaného karcinomu prostaty. Zde byli připomenuty guidelines, diskutovalo se na téma metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty, pohled na systémovou léčbu nebo prevence kostních komplikací. Následovalo satelitní sympózium na stejné téma – karcinom prostaty – byla vyzdvihnuta důležitost mezioborové spolupráce a kvalita života pacientů s (m)CRPC.

Sobota se nesla dále ve znamení karcinomu prostaty, jeho aktuální incidence, mortality a prevalence, diagnostiky a prognózy a kazuistik.

více na: https://www.knou.cz
Back to Top