Hot news: FDA schválila nový lék pro léčbu NM-CRPC

14. 2. 2018

Minulý týden (14. 2. 2018) FDA – Food and Drug Administration – USA schválila nový lék – apalutamid (brand name Erleada) pro léčbu nemetastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty (NM-CRPC) u mužů, kteří přestali odpovídat na standardní hormonální terapii.

Apalutamid je další z řady druhé generace hormonální terapie (po abirateron-acetátu a enzalutamidu). První zprávy o objevu a vývoji této látky, která byla v té době nazvána ARN-509, byla publikována před šesti lety v AACR žurnále Cancer research.

Apalutamid byl k léčbě NM-CRPC schválen na základě výsledků randomizované, placebem kontrolované, klinické studie fáze III SPARTAN, která byla nedávno publikovaná v žurnále The New England Journal of Medicine. Data ukazují, že přidání apalutamidu ke standardní androgen deprivační terapii více než zdvojnásobuje čas do stádia metastatického karcinomu prostaty. Medián času do objevení metastáz mezi 806 muži s NM-CRPC, kteří dostávali apalutamid byl 40,5 měsíce, ve srovnání s 16,2 měsíci mezi 401 muži, kteří dostávali placebo, což je zvýšení o více než dva roky.

Data prezentovaná na nedávné konferenci ukazují, že enzalutamid také signifikantně zlepšuje medián času do vzniku metastatického onemocnění u mužů s NM-CRPC. Medián přežití bez metastáz byl 36,6 měsíce u mužů s NM-CRPC, kteří dostávali enzalutamid ve srovnání s 14,7 měsíce s těmi, kteří dostávali placebo. Je tedy pravděpodobné, že v blízké budoucnosti bude pro muže s nemetastatickým karcinomem prostaty schváleno více možností léčby.

Zdroj:

blog.aacr.org/fda-prostate-cancer/

en.wikipedia.org/wiki/Apalutamide