15th meeting of the EAU Section of Oncological Urology (ESOU2018)

Ve dnech 19.- 21. 1. 2018 se v Amsterodamu konal 15. Meeting Evropské sekce onkologické urologie (ESOU).

Níže vám přinášíme letmý pohled na zasedání, která se týkala karcinomu prostaty.

V rámci konference proběhly dvě zasedání, která se týkala karcinomu prostaty (CP) pokrývala témata genetického testování dědičného CP a různých perspektiv v oblasti lymfadenektomie.

V jednodenním zasedání na téma "Karcinom prostaty I: diagnostika, patologie, screening, aktivní sledování" prof. A. Alcaraz (Španělsko) uvedl, že znalost genetického profilu jednotlivce může identifikovat pacienty s rizikem vývoje CP a umožnit personalizaci léčby.

Ve své přednášce "Genetické testování u dědičného karcinomu prostaty" uvedl, že "Zlepšení znalostí genetických změn CP, germinální i somatické, změní naši klinickou praxi." Dodal, že germinální genetický profil může předpovědět rizika rozvoje PC.

Prof. Alcaraz dospěl k závěru, že posouzení genetických predispozicí se vyžaduje ve vybraných populacích s vysokým rizikem, rodinnou anamnézou, dědičnými syndromy, časným rozvojem a potenciálně metastatickým onemocněním.

Pokračování v zasedáních zaměřených na CP "Karcinom prostaty II: lokálně pokročilý" byla v diskuzi na téma "Je disekce lymfatických uzlin u karcinomu prostaty nutná?" v kontrastu amerických a evropských perspektiv.

Prof. C. Evans (USA) uvedl, že výběr pacientů pro primární disekci pánevních uzlin (PLND) by měl mít > 5% riziko postižení lymfatických uzlin (LNI). "Rozšířená disekce lymfatických uzlin (ePLND) detekuje větší počet metastáz lymfatických uzlin, zejména podél vnitřního řetězce iliakální arterie, ale vede k vyššímu výskytu komplikací," uvedl profesor Evans. Řekl, že zlepšení přežití s ePLND není prokázáno a detekce pozitivního LNI pravděpodobně zlepšuje přežití pomocí adjuvantní terapie.

Pro srovnání, prof. M. Graefen (DE) diskutoval o evropských názorech, které zahrnovaly provedení ePLND vu CP se středním rizikem, pokud odhadované riziko pozitivní lymfatické uzliny přesahuje 5 %, a provádění ePLND u CP s vysokým rizikem. Dodal, že omezená disekce lymfatických uzlin (LND) a LND u nízkorizikových nemocí by neměly být prováděny.

Podle prof. Graefena panuje určitá nejistota ohledně vlivu disekce lymfatických uzlin na prognózu. Uvedl, že nárůst morbidity s rostoucím rozsahem PLND je prokázán a funkční výsledek není narušen. "Není pochyb o diagnostické hodnotě PLND," řekl profesor Graefen. "Pro identifikaci pacientů, kteří mají prospěch z PLND, jsou zapotřebí randomizované kontrolní studie."