14th meeting of the EAU Section of Oncological Urology (ESOU16)

20.-22.1.2017, Barcelona, Spain, www.uroweb.org

Meeting začal v piatok sekcií Karcinómu prostaty: diagnóza, patológie a aktívne sledovanie. V sekcii bolo 11 prednášok, niekoľko z nich bolo na tému non MRI / MRI biopsia prostaty. Ďalšie boli na tému role genomóvych markerov pre diagnózu a prognózu rakoviny prostaty; nového grading systému, ktorý sa javí ako alternatíva Gleason score; u aktívneho sledovania bolo hlavnou témou, ktorým protokolom sa riadiť. Nasledovala videoprojekcia týkajúce sa fokálne terapie a čiastočné radikálnej prostatektómie. Sekciu ukončili prednášky o nových prístupoch v rádioterapii a definície nízkorizikového a veľmi nízkorizikového karcinómu prostaty v roku 2017. Popoludni bola sekcia renálneho karcinómu a karcinómu mechúra a epitelu močových ciest.

V sobotu bola na programe druhá časť prednášok sekcie karcinómu prostaty, ktoré sa týkali diagnózy a lokálne pokročilého karcinómu prostaty. Prednášajúci sa venovali otvorenému, laparoskopickému a robotickému prístupu, novým diagnostickým nástrojom pre staging lymfatických uzlín a patologickému zhodnotenie lymfatických uzlín. Nasledovala sekcie, ktorá sa venovala karcinómu penisu a semenníkov, a potom sekcia venovaná karcinómu mechúra.

Nedeľu začínala sekcie rakoviny obličiek a celú konferenciu uzatvárala sekcia venovaná The best of uro-onkológov v roku 2016 s prednáškami na tému obličky, mechúr, semenníky a prostata.