XLIII. ročník Brněnských onkologických dnů
a XXXIII. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

10. 4. 2019 - 12. 4. 2019, Brno, Výstaviště

Akce byla garantována Českou onkologickou společností.

Brněnské onkologické dny jsou tradiční největší celostátní odbornou akcí s mezinárodním rozměrem, jež zahrnuje všechny profese zabývající se onkologickou problematikou.

V letošním roce Česká onkologická společnost ČLS JEP slaví 50. výročí od svého založení. I toto bylo jedno z témat zahájení Brněnských onkologických dnů.

Přihlášeno bylo letos rekordních 2 047 odborníků, kteří prezentovali v 65 blocích 388 příspěvků, z toho 277 formou ústních sdělení, a dále formou posterů, kterých bylo celkem 84.

Kromě sekcí zaměřených na karcinom prsu, nádory plic, nádory gastrointestinálního a urogenitálního traktu, imunoterapii a paliativní péči se pozornost věnovala také problematice nádorů jater a pankreatu, testikulárním nádorům, robotické onkochirurgii, precizní onkologii, hereditárním nádorovým syndromům a využití radiofarmak v diagnostice a léčbě solidních nádorů. V rámci doprovodného odborného programu se již tradičně uskutečnil Glio Meeting 2019, seminář PharmAround, konference Laboratorní diagnostika v onkologii 2019, projekt Kontinuálního vzdělávání mladých onkologů ČOS ČLS JEP a vzdělávací cyklus Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře. Kromě toho čekala na účastníky řada workshopů a satelitních sympozií. Například satelitní sympozium společnosti Astellas se tradičně věnovalo tématu karcinomu prostaty, tentokráte byla tématem individualizovaná péče o pacienty s(m)CRPC. Lékaři řešili důležitost mezioborové spolupráce, nejčastější komorbidity pacientů s (m)CRPC a další.

V příštím roce se Brněnské onkologické dny budou konat v termínu 20.- 22. 4. 2020.

https://www.onkologickedny.cz