ASCO ANNUAL MEETING 2019

Proběhl ve dnech 31. 5. 2019 – 4. 6. 2019 v Chicago, Illinoas, USA.

Jako vždy měla výroční konference řadu témat od ca prsu, plic, myelomů, sarkomů, ca prostaty atd., přes mutace, imunoterapii po kvalitu života pacientů a kvalitu péče. Byla zmíněna například studie fáze III ENZAMET standardní léčebné terapie s nebo bez enzalutamidu u mHSPC na celkové přežití, nebo studie fáze III TITAN - dvojitě zaslepená, randomizovaná studie s apalutamidem versus placebo u pacientů s metastatickým kastračně senzitivním karcinomem prostaty na androgenní deprivační terapii (ADT).