James L. Gulley, MD, PhD, on Prostate Cancer:

Expanding Immunotherapy Options

James L Gulley, MD, PhD, of the National Cancer Institute, diskutuje o kombinovaných léčebných přístupech, které ukazují včasné prokázání klinické aktivity: působky, jako jsou vakcíny nebo inhibitory PARP, které mohou iniciovat imunitní odpověď, spárované s působky, jako jsou inhibitory kontrolních bodů, které mohou usnadnit aktivitu imunitních buněk řízených nádorem.

„ V poslední 5 letech došlo k imunologické revoluci v léčbě rakoviny. Vidíme PD-L, PD-L1 inhibitory. Bohužel odpovědi vidíme jen u některých pacientů, není to napříč několika druhy rakoviny, včetně rakoviny prostaty. Otázkou je jak můžeme ovlivnit imunitní systém tak, aby rozpoznal karcinom prostaty nebo jak můžeme změnit T-buňky nebo nádor tak, aby se z něj stal zánětlivý nádor? Je tu mnoho různých cest jak to můžeme udělat, včetně vakcín, které generují odpověď imunitního systému proti nádoru, díváme se na PARP inhibici, díváme se na standardy péče, jak ovlivnit odpověď imunitního systému na nádor. Chtěl bych zvýraznit potenciál vakcín. Můžeme generovat imunitní odpověď a dostat T-buňky do nádoru…..“

Více na odkazu níže:
www.ascopost.com/videos/2018-asco-sitc-clinical-immuno-oncology-symposium/james-l-gulley-md-phd-on-prostate-cancer-expanding-immunotherapy-options/


recorded January 26, 2018