Annual AUA meeting

2017 - 12 - 16. 5. 2017, Boston, MA, USA

Ve dnech 16-17. května 2017 proběhl v Bostonu, USA, výroční meeting Americké Urologické Společnosti – AUA.
Níže Vám přinášíme vybrané příspěvky z AUA na téma karcinom prostaty.

  • Ian M. Thompson, Jr., MD:
  • „Prostate cancer managemnet is a challengre for urologists and oncologists alike“

Rakovina prostaty je výzvou pro urology a onkology, od zvolení varianty léčebných možností, přes léčbu komplikací a toxicity terapie. Během panelové diskuze na téma karcinomu prostaty diskutovalo 5 zvolených expertů.

Jedním z témat bylo nárůst PSA u pacientů po radikální prostatektomii: „Toto je náročná skupina pacientů,“ řekl Dr. Thompson. „U pacientů s rakovinou prostaty, kteří podstoupili chirurgickou léčbu a později zemřeli na maligní onemocnění, se téměř vždy nejprve projeví recidiva onemocnění nárůstem PSA, takže toto je kriticky důležitá otázka.“

více zde...

  • Marc Dall’Era, MD:
  • Accurately identifying low risk prostate cancer is key to safe surveillance

Během panelové diskuze nazvané How to define low risk prostate cancer, probírali 3 experti na diagnostiku různé metody identifikace mužů s low-risk karcinomem prostaty, kteří mohou být kandidáty pro aktivní sledování.

Dr. Dall’Era řekl: „ Důvod proč debatujeme nad tématem low-risk karcinomu prostaty, je ten, že mnoho mužů nemusí nutně potřebovat okamžitou léčbu. Jedná se o muže, kteří by mohli být považováni za kandidáty na aktivní sledování s cílem identifikovat jakékoli časné známky změny karcinomu, kdy bychom mohli zavést potenciálně léčebnou terapii. V některých případech můžeme léčbu oddálit a někteří lidé možná nikdy nebudou potřebovat léčbu."

Otázka zní, jak klinici určí, kteří pacienti jsou kandidáty pro aktivní sledování?

více zde...

  • Declan Murphy, MD
  • Experts to debate use of transperineal prostate biopsy

Dr. Murphy moderoval zasedání Transperineal prostate biopsy: Are we moving the needle?, které svedlo do hromady experty z názorově opačných stran tohoto tématu.

"Transrektální biopsie je již dlouhou dobou standardní metodou diagnostiky karcinomu prostaty, ale jsou zde přítomny obavy infekčních komplikací," uvedl Dr. Declan Murphy, konzultant urolog a ředitel genitourinární onkologie v Peter MacCallum Cancer Center v Melbourne, Austrálie. "Naštěstí antibiotická profylaxe založená na fluorochinolonu snižuje míru infekčních komplikací až na přijatelnou úroveň."

Další oblastí kontroverze je přesnost transrektální biopsie versus transperineální biopsie při diagnostice rakoviny prostaty.

více zde...

  • Prime time plenary session – The AUA presented 5 new practice guidelines

Během tohoto plenárního zasedání, AUA prezentovala nové guidelines pro léčbu invazivního karcinomu močového měchýře, lokalizovaného karcinomu renálních buňek, a low-risk, intermediate-risk a high-risk lokalizovaného karcinomu prostaty.

Jeffrey A. Cadeddu, MD, profesor urologie na Southwestern Medical Center texaské university, poskytl podrobnou aktualizaci guidelines v léčbě nízkorizikového lokalizovaného karcinomu prostaty, který byl naposledy vydán v roce 2007.

"U pacientů s velmi nízkým rizikem onemocnění je doporučení aktivní sledování," řekl Dr. Cadeddu. "Pro pacienty s nízkorizikovým onemocněním by mělo být také preferované aktivní sledování."

Doktor Cadeddu uvedl, že schválení aktivního sledování je uznáním, že přínos definitivní léčby u pacientů s nízkým rizikem zůstává nejasný. Mnoho pacientů po vyslechnutí diagnózy rakoviny automaticky předpokládá, že je zapotřebí definitivní léčba. Nové guidelines jasně ukazují, že u pacientů s nízkým rizikem je téměř vždy upřednostňováno aktivní sledování.

Předseda výboru pro tvorbu guidelines Martin G. Sanda, profesor a předseda Urologie na Lékařské fakultě Emory University, představil nová doporučení pro středně rizikový lokalizovaný karcinom prostaty, které zahrnují důraz na multimodální přístupy k léčbě.

U vysoce rizikových onemocnění je nejvýznamnější změnou úvaha o genetickém poradenství u mužů s vysoce rizikovým lokalizovaným karcinomem prostaty a rodinnou anamnézou rakoviny. Údaje o výskytu dědičných mutací u této populace se vyvíjejí.

"Pokud máte pacienta, který je relativně mladý s vysoce rizikovým karcinomem prostaty a rodinnou anamnézou, která zahrnuje rakovinu prsu, vaječníku, pankreatu a další gastrointestinální rakovinu, měli byste zvážit diskusi o genetickém poradenství," říká Mary-Ellen Taplin, ředitelka klinického výzkumu GU v Dana-Farber Institutu pro léčbu rakoviny a docentka medicíny na Harvardské lékařské fakultě.

více zde...

  • Prokar Dasgupta, MD, FRCS:
  • Latest radical prostatectomy techniques recall early surgical approaches

Radikální prostatektomie je jedinečná mezi urologickými postupy. Nejen, že se stále používají všechny tři hlavní přístupy, ale nejnovější robotická technika s jedním portálem odráží první otevřený přístup vyvinutý před více než stoletím.

"Vývoj radikální prostatektomie je úžasnou historií urologické chirurgie," uvedl profesor a předseda King’s College v Londýně Dr. Prokar Dasgupta, předseda King’s – Vattikuti institutu robotické chirurgie v nemocnicích Guy a St. Thomas. "Je to skvělý čas na oslavu radikální prostatektomie, která se v některých ohledech otáčí zpátky v kruhu na jeho začátky."

více zde...

www.auadailynews.org/

Odkaz na souhrn sborník abstrakt z akce: The Journal of Urology, vol 197, 4, Supplement, p1-1376,

www.jurology.com/issue/S0022-5347(17)X0003-7

Poster sekce

Odkaz na další informační zdroje