Tieto stránky sú určené odborným pracovníkom v zdravotníctve.
Informácie v nich nie sú určené pre laickú verejnosť.
Vstupom na tieto stránky potvrdzujem, že som osobou, ktorá je v zmysle zákona považovaná za odbornú verejnosť (t.j. osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať lieky alebo zdravotnícke pomôcky) a potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou zdravotnícky odborník podľa zákona. Beriem na vedomie, že informácie obsiahnuté ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, a ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené odborníkom, riskuje tým nesprávne pochopenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziká (napr. neindikované použitie lieku apod .). Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené iba pre odborníkov.